Dzisiaj jest: 13 sierpnia 2020  /  Imieniny: Diany, Hipolita          

Agroturystyka Kaszuby - noclegi na wakacje, nad jeziorami, nad morzem


Aktualności

10 marzec 2018
2 kwietnia 2019 roku ( wtorek) o godz. 10.00-tej w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum o godz. 10.30 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Członków Gdańskiego Stowarzyszenia Agroturyzmu. Zebranie odbędzie się w kwaterze agroturystycznej Zielony Kot Daniel Ebertowski, ul. Hieronima Derdowskiego 4, 83-424 Lipusz (Telefon: 506 505 503) Gospodarstwo Agroturystyczne Zielony Kot
Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdaczego Gdañskiego Stowarzyszenia Agroturyzmu Lipusz, 2 kwietnia 2019 r. godz. 10.00 ul. Derdowskiego 4, 83 424 Lipusz (w przypadku braku quorum o godz. 10.30) 1) Sprawy organizacyjne: podpisywanie list obecności, wydanie kart upoważniających do głosowania, 2) Otwarcie obrad: powitanie zebranych, przedstawienie porządku obrad oraz stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności przez Prezesa Daniela Ebertowskiego, 3) Wniesienie uwag do porządku obrad oraz przyjęcie porządku obrad. 4) Wybór: ➢ Przewodniczącego Zebrania ➢ Protokolantów Walnego Zebrania ➢ Komisji Skrutacyjnej 5) Sprawozdanie Zarzadu z działalności za 2018 rok. 6) Opinia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu za 2018 rok. 7) Dyskusja nad sprawozdaniami. 8) Podjęcie uchwał w sprawie: ➢ Przyjęcia sprawozdania finansowo-merytorycznego za 2018 rok ➢ Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 rok ➢ Udzielenia /nie udzielenia/ absolutorium Zarządowi GSA za 2018 rok 9) Przedstawienie planu pracy i planu budżetowego na 2019 rok. 10) Podjęcie uchwały zatwierdzających: ➢ plan pracy na 2019 rok ➢ budżet na 2019 rok. 11) Dyskusja. 12) Wolne głosy i wnioski. 13) Zakończenie zebrania.

powrót