Dzisiaj jest: 25 lipca 2024  /  Imieniny: Krzysztofa, Jakuba, Walentyny          

Agroturystyka Kaszuby - noclegi na wakacje, nad jeziorami, nad morzem


O stowarzyszeniu

Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu zostało zarejestrowane w 1993 roku jako pierwsza w kraju organizacja zrzeszająca właścicieli gospodarstw agroturystycznych i innych obiektów turystyki wiejskiej.

Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" oraz od 2003 jest członkiem zwyczajnym Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Członkowie w ramach przynależności mogą liczyć na pomoc Stowarzyszenia w zakresie doskonalenia swojej oferty, promocji na rynkach turystycznych w kraju i za granicą, oraz kategoryzacji swoich obiektów.

Cyklicznie wydawany jest katalog "Wieś Pomorska Zaprasza", który prezentowany jest na krajowych i zagranicznych targach turystycznych. Kwatery członków GSA, są umieszczane również na stronach internetowych: www.agroturystyka.pl oraz www.kaszuby.agrowakacje.pl.

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą. Każda osoba posiadająca obiekt spełniający wymogi ustawowe pod względem wyposażenia może przystąpić do naszej organizacji, wypełniając deklarację o przynależności.

Braliśmy udział w licznych Targach Turystycznych krajowych i międzynarodowych m/n: w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Berlinie, Londynie, Pradze, Toronto-Kanada. Byliśmy organizatorami lub współorganizatorami takich imprez jak, m.in.: Ogólnopolskiej Giełdy Agroturystycznej w Gdańsku, jako imprezy towarzyszącej MTG. współorganizatorem kilku Konferencji Agroturystycznych poł. z inauguracją sezonu agroturystycznego wspólnie z PODR w Gdańsku w latach 2003-2008. W 2008 roku w ramach partnerstwa współpracowaliśmy z Fundacją Agencja Rozwoju Regionalnego w Koszalinie przy realizacji Projektu "Turystyka przyjazna środowisku"

Na początku 2009 roku przystąpiliśmy jako partnerzy do realizacji Projektu szkoleniowego pt.: "Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza". Projekt jest współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerem Wiodącym jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Partnerzy projektu to: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego – Wydział Turystyki i Rekreacji w Gdańsku i Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu. Projekt ma przyczynić się do wykreowania nowych liderów wiejskich, którzy pobudzą przedsiębiorczość na wsi (powstanie nowych miejsc pracy) i przyczynić się do tworzenia regionalnych produktów turystycznych, dzięki czemu rozwinie się turystyka kwalifikowana na obszarach wiejskich, a uczestnicy uzyskają kwalifikacje: Przedsiębiorca - Organizator Turystyki. Szkolenia trwały od lutego 2009 roku do maja 2010 roku.

Nasi członkowie mieli też możliwość uczestniczyć w bezpłatnym czterodniowym szkoleniu pt. "Od projektu w organizacji pozarządowej do rozliczenia", realizowanym przez PFTW "GG" we współpracy ze stowarzyszeniami. Projekt współfinansowany był ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz projekcie pt. "Podniesienie jakości usług w turystyce wiejskiej poprzez szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki wiejskiej oraz aktualizację i promocję systemu oceny wiejskiej bazy noclegowej" dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W naszym stowarzyszeniu 60% kwater zostało skategoryzowanych i posiada aktualną rekomendacją PFTW "GG", co świadczy o dużej świadomości naszych członków na temat wpływu jakości oferowanych usług w budowaniu marki swojej działalności. Pod tym względem członkowie GSA zawsze wyróżniali się na tle innych stowarzyszeń w Polsce. Należy podkreślić, 90% naszych członków uczestniczyło w szkoleniach ułatwiających profesjonalne prowadzenie działalności. Wspólnie z PODR-em i Urzędem Marszałkowskim pracowaliśmy nad opracowaniem regulaminu Wojewódzkiego Konkursu na najlepszą kwaterę Agroturystyczną. Konkurs organizowany był z myślą o gospodarstwach agroturystycznych prowadzących działalność rolniczą (roślinną, zwierzęcą lub działy specjalne), świadczących usługi noclegowo-żywieniowe, w których liczba pokoi gościnnych nie przekracza 5. Podsumowanie konkursu było bardzo uroczyste. GSA ufundowało 2 nagrody – odbiorniki TV dla zwycięzców z naszego stowarzyszenia.

09 lipca 2008r. Prezes w imieniu Stowarzyszenia zarejestrowała na Liście Produktów Tradycyjnych RUCHANKI – popularne na Kaszubach racuchy drożdżowe, podkreślając tym znaczenie kuchni regionalnej w agroturystyce.