Dzisiaj jest: 23 czerwca 2024  /  Imieniny: Wandy, Zenona          

Agroturystyka Kaszuby - noclegi na wakacje, nad jeziorami, nad morzem


Komunikaty

10 marzec 2017
20 marca (wtorek) 2018 roku o godz. 10.oo, w gospodarstwie p. Ebertowskich w Lipuszu odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Gdańskiego Stowarzyszenie Agroturyzmu.
Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu 80-001 Gdańsk; Trakt Św. Wojciecha 293 Prezes: tel. 0604880644 Wiceprezes Tel. 602 305 330; Gdańsk, 2018-03-05 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 marca 2018 roku ( wtorek) o godz. 10.30-tej w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum o godz. 11.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Gdańskiego Stowarzyszenia Agroturyzmu. Zebranie odbędzie się w kwaterze agroturystycznej Zielony Kot Daniel Ebertowski, ul. Hieronima Derdowskiego 4, 83-424 Lipusz (Telefon: 506 505 503) Prosimy potwierdzić obecność . Porządek Zebrania: 1) Sprawy organizacyjne: podpisywanie list obecności: a) członków zwyczajnych – wydanie kart upoważniających do głosowania i b) gości. 2) Otwarcie obrad: powitanie zebranych, przedstawienie porządku obrad oraz stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności przez Prezesa Barbarę Chechłowską , 3) Wniesienie uwag do porządku obrad oraz przyjęcie porządku obrad. 4) Wybór:  Przewodniczącego Zebrania  Protokolantów Walnego Zebrania  Komisji Skrutacyjnej 5) Sprawozdanie Prezesa z działalności za 2017 rok. 6) Opinia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu za 2017 rok. 7) Dyskusja nad sprawozdaniami. 8) Podjecie uchwał: a. Przyjęcia sprawozdania merytoryczno- finansowego za 2017 rok b. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2017 rok c. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2017 rok 9) Wybory: d. Prezesa Zarządu GSA e. Członków Zarządu f. Komisji Rewizyjnej. g. Wybór delegata do PFTW,,GG’’ 10) Przedstawienie planu pracy i planu budżetowego na 2018 rok. 11) Podjęcie uchwał zatwierdzających: plan pracy i budżet, wysokość składki, wpisowego na 2018 rok. 12) Sprawy bieżące: wydawnictwo, reklama, szkolenia, udział w targch, itp. 13) Wolne głosy i wnioski. 14) Sprawy różne. 15) Zakończenie zebrania. Prosimy o przywiezienie materiałów promocyjnych na stoisko targowe oraz nagród na konkurs wiedzy o Kaszubach i Kociewiu. Zgodnie z tradycją prosimy o przywiezienie ciasta. Prezes Zarządu Barbara Chechłowska
powrót